Πρόσκληση/Συνέλευση 2023

19.01.2024
meeting

Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους
μετόχους της Ανώνυμης Βιομηχανικής Εμπορικής Εταιρίας Επεξεργασίας Αγροτικών
Προϊόντων με τίτλο ΖΕΥΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ Α.Ε. σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την
Κυριακή , 3 Μαρτίου 2024 και ώρα 11:00π.μ στα γραφεία της εταιρίας στην Καρίτσα
Πιερίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Διαβάστε την Πρόσκληση

Read also