Δέσμευση

επικεντρώνεται στο να καλλιεργούμε τα προϊόντα μας με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και ταυτόχρονα με αίσθηση ευθύνης για να προσφέρουμε ένα ασφαλές μέλλον στα παιδιά μας.
Αυτή είναι η κινητήριός μας δύναμη.

Man holding grapes

Ποιότητα και περιβαλλοντική απόδοση

Τι κάνουμε για να βελτιώσουμε την ποιότητα και την περιβαλλοντική μας απόδοση;

Θρέφουμε το έδαφος φυσικά περιορίζοντας το όργωμα και αφήνοντας υπολείμματα φυτών που βοηθούν στη διατήρηση του οργανικού υλικού του εδάφους, αυξάνουν την ικανότητα αποθήκευσης νερού, ενώ αποθηκεύουν διοξείδιο του άνθρακα.(CO2)

Οι αγρότες μας καλλιεργούν τα φρούτα τους σε μικρά χωράφια, ενισχύοντας τη βιοποικιλότητα.

Έχουμε ελαχιστοποιήσει τη χρήση του Ν (άζωτου) κατά 80%

Χρησιμοποιούμε ηλιακή ενέργεια για να αποθηκεύουμε τα φρούτα μας στους χώρους ψύξης μας.

Μετράμε την περιβαλλοντική μας απόδοση για να αξιολογήσουμε τον αντίκτυπό μας.

Διαχειριζόμαστε το νερό έξυπνα, χρησιμοποιώντας άρδευση σταγόνων και μειώνοντας την εξάτμιση.

zeus
leaf

Χαράζουμε τον δρόμο προς την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου.

Η σημασία της περιβαλλοντικής διαχείρισης αναγνωρίστηκε από τις πρώτες μέρες λειτουργίας της ZEUS KIWI, η οποία πρωτοστάτησε στην πιστοποίηση περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Δόθηκε προτεραιότητα στα τοπικά περιβαλλοντικά αποτελέσματα από τις καλλιέργειες ακτινιδίων και σταφυλιών. Η παρακολούθηση και η συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης όσον αφορά τα τοπικά αποτελέσματα, μας οδήγησε να ιδρύσουμε έναν τύπο καλλιέργειας ακτινιδίων και σταφυλιών χαμηλού κόστους. Η επόμενη κίνηση ήταν να εξετάσουμε τις επιπτώσεις αυτής της καλλιέργειας στα περιβαλλοντικά θέματα, ειδικά αυτά που σχετίζονται με την παγκόσμια υπερθέρμανση. Το Διεθνές Σύστημα Δήλωσης Περιβαλλοντικών Προϊόντων (EPD) επιλέχθηκε ως εργαλείο επικοινωνίας των αποτελεσμάτων αυτής της Αξιολόγησης Κύκλου Ζωής "από τη φύτευση ως τον καταναλωτή" στην αγορά.

Πώς επικοινωνούμε τις περιβαλλοντικές μας προσπάθειες;

EPD στην καλλιέργεια ακτινιδίων

Πρωτοπορώντας στην κατανόηση και τη βελτίωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, ήμασταν οι πρώτοι που μετρήσαμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα στην παραγωγή ακτινιδίων το 2012 και ανανεώσαμε τη δήλωσή μας το 2022.

zeus

EPD στην καλλιέργεια σταφυλιών χωρίς κουκούτσια

Πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα, αξιολογήσαμε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της παραγωγής σταφυλιών μας, χρησιμοποιώντας το ως οδηγό για να θέσουμε έναν φιλόδοξο στόχο: να παρέχουμε προϊόντα ουδέτερα από άνθρακα στις αγορές μας, απολαμβάνοντας υπεύθυνα!

Μηδενικά απόβλητα σε ΧΥΤΑ

Κανένα από τα σκουπίδια μας δεν καταλήγει σε χωματερές! Φτάσαμε έως και το 95,22% της ανακύκλωσης και της υπεύθυνης διάθεσης απορριμμάτων. Είμαστε περήφανοι που κάναμε ένα ακόμη βήμα προς την προστασία του περιβάλλοντος.

Γιατί η ιχνηλασιμότητα είναι τόσο σημαντική για εμάς

1. Διασφάλιση ποιότητας:

παρακολουθεί και ελέγχει κάθε πτυχή της παραγωγικής διαδικασίας, ώστε να εντοπίζει και να αντιμετωπίζει τυχόν ζητήματα που μπορεί να προκύψουν, διασφαλίζοντας ότι μόνο προϊόντα υψηλής ποιότητας φτάνουν στην αγορά

2. Ασφάλεια και συμμόρφωση:

πραγματοποιούμε εκατοντάδες αναλύσεις υπολειμμάτων σε ετήσια βάση, για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των προϊόντων μας και τον κίνδυνο διασταυρούμενης μόλυνσης

3. Αξιολόγηση της Περιβαλλοντικής μας Απόδοσης

υπάρχουν πολλές πληροφορίες σε όλο τον κύκλο ζωής των προϊόντων μας! Αυτός ο πλούτος πληροφοριών μας βοηθά να προσδιορίσουμε τους τομείς όπου υπάρχει περιθώριο να βελτιώσουμε περισσότερο τις βιώσιμες πρακτικές μας.

4. Συνεχής Βελτίωση:

Η πολυετής εμπειρία μας, καθώς και η δέσμευσή μας για την αριστεία, μας ώθησαν να προσπαθήσουμε για βελτιστοποίηση, αποτελεσματικότητα και βελτίωση σε όλα τα στάδια από το χωράφι μέχρι το πιάτο.

zeus

Η ιστορία μας

Η Zeus Kiwi είναι μια πρωτοποριακή ΟΠ (Οργάνωση Παραγωγών), που πρωτοπορεί στην παραγωγή, συσκευασία, συντήρηση και παγκόσμια διανομή ακτινιδίων, σταφυλιών χωρίς κουκούτσια και βερίκοκων.

os
os